Termeni și Condiții

Introducere

Acești termeni și condiții („Termeni”) reprezintă un acord obligatoriu din punct de vedere juridic între THEOFITPLUS Srl („Fitplus Club” sau „noi”) și dumneavoastră („Utilizator” sau „dvs.”) și constituie baza legală pentru accesul și utilizarea de către dumneavoastră a serviciilor de fitness  („Serviciul). 

Fitplus Club își rezerva dreptul de a revizui Termenii, precum și orice alți termeni aplicabili, în orice moment, fără nicio notificare, prin modificarea paginilor relevante. Orice utilizare a Site-ului după schimbarea acestor Termeni înseamnă implicit ca utilizatorul este de acord cu modificările apărute.

Prin utilizarea Serviciilor noastre, sunteți de acord cu prezenții Termeni. Vă rugăm sa îi citiți cu atenție. În cazul în care Termenii nu sunt considerați acceptabili de către utilizator, este recomandabil ca acesta să înceteze imediat utilizarea Site-ului.

Accesul către  Site poate fi restricționat sau suspendat oricând, fără o înștiințare prealabilă, inclusiv din motive de securitate ori pe parcursul execuției unei sesiuni de mentenanță, fără ca prin aceasta să se nască vreun drept la despăgubiri în sarcina Fitplus Club.

Utilizarea Serviciilor

 Este necesar să vă creați un cont pentru a utiliza Serviciile. Declarați și garantați că:

(a) toate informațiile de înregistrare necesare pe care le furnizați sunt adevărate și exacte; și

(b) veți menține exactitatea acestor informații.

Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității informațiilor de conectare la contul dvs. și sunteți pe deplin responsabil pentru toate activitățile care au loc în contul dvs.  Sunteți de acord să anunțați imediat Fitplus Club despre orice utilizare neautorizată sau presupusă utilizare neautorizată a contului dvs. sau despre orice altă încălcare a securității.  Fitplus Club nu poate și nu va fi răspunzător pentru nicio pierdere sau daună care rezultă din nerespectarea de către dumneavoastră a cerințelor de mai sus.

Este interzisă folosirea Site-ului pentru a încărca, afișa sau transmite orice fel de material

  • care încalcă drepturile terților, inclusiv orice drept de autor, marcă comercială, brevet, secret comercial sau orice alt drept de proprietate intelectuală sau de proprietate
  • care are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hartuire, licentios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament contrar legii, ordinii publice sau bunelor moravuri, sau ar putea conduce la atragerea răspunderii civile, contravenționale, disciplinare, penale sau de altă natură sau ar încălca în alt mod legea.
  • care dăunează minorilor în orice mod

Fitplus Club își rezervă dreptul de a închide orice cont sau utilizator care a încălcat oricare dintre interdicțiile de mai sus.

Drepturile de autor

Sub rezerva acestor Termeni, Fitplus Club vă acordă o licență netransferabilă, neexclusivă, revocabilă și limitată de a utiliza și accesa Serviciile exclusiv în scopuri comerciale proprii, în conformitate cu tipul de cont la care sunteți abonat în prezent. Drepturile care vă sunt acordate în acești termeni sunt supuse următoarelor restricții:

Nu aveți dreptul să copiați, să modificați, să distribuiți, să vindeți sau să închiriați nicio parte a Serviciilor. Nu aveți dreptul să refaceți sau să încercați să extrageți codul sursă al respectivului program software, cu excepția cazurilor în care legislația nu permite aceste restricții sau a cazurilor în care aveți permisiunea scrisă din partea noastră.

Recunoașteți și sunteți de acord că toate drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv drepturile de autor, brevetele, mărcile comerciale și secretele comerciale din servicii și conținutul acestora sunt deținute de Fitplus Club. Nici acești Termeni (și nici accesul dvs. la Servicii) nu vă transferă dvs. sau unei terțe părți niciun drept, titlu sau interes asupra acestor drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția drepturilor de acces limitate descrise în mod expres mai sus.

Abonamentul Fitplus Club

Prin introducerea datelor dvs. în formularul web și apoi prin apăsarea butonului  “Înscrie-te acum” solicitați să deveniți membrii ai Fitplus Club și vă exprimați consimțământul valabil (acolo unde este cazul) și într-un mod liber. Prin acceptarea acestor Termeni, nu v-aţi bazat pe o altă reprezentare decât cea stipulată în aceşti Termeni şi sunteţi de acord că nu veţi avea nicio cale de atac cu privire la orice falsă reprezentare ce nu a fost exprimată expres în aceşti Termeni.

Plata abonamentului Fitplus Club prin Site implică autorizarea platformei de achiziții pentru a debita cardul de credit sau altă metodă de plată pentru abonament la tariful aplicabil la momentul încheierii acordului inițial de abonare, plus orice taxe aplicabile.

Prin achiziționarea unui abonament Fitplus Club, sunteți de acord că abonamentul dvs. va fi reînnoit automat pentru o perioadă similară perioadei indicate la momentul achiziției, până când anulați abonamentul conform termenilor de anulare.

Puteți anula abonamentul Fitplus Club în orice moment înainte de finalul ciclului de facturare, urmând instrucțiunile din setările contului dvs. Nu se oferă rambursări pentru abonamentele Fitplus Club.

Durata Abonamentelor

12. Oferim diverse planuri de abonament, inclusiv pentru 18 luni, 12 luni, 6 luni și opțiuni pentru 30 de zile cu 8 sau 12 intrări, precum și un plan special pentru studenți, care necesită documente justificative.

13. Abonamentele cu durate de 18 luni, 12 luni și 6 luni pot fi suspendate la cererea dvs. pentru o perioadă de până la 3 luni, 2 luni, respectiv o lună.

14. În caz de renunțare anticipată, se aplică o taxă suplimentară echivalentă unei luni de abonament în conformitate cu planul inițial agreat, pentru a acoperi costurile administrative sau pentru a compensa perioadele rămase ale abonamentului.

Renunțarea la Abonament

Membrii pot renunța la abonament în anumite condiții, dar trebuie să furnizeze o notificare prealabilă de cel puțin 30 de zile. De asemenea, este necesară o motivare detaliată și documente justificative pentru aprobarea renunțării. Aprobarea renunțării va fi acordată în conformitate cu politica noastră internă.

Abonamentul poate fi reziliat numai după o perioadă minimă de utilizare de cel puțin 3 luni, pentru a evita abuzurile și pentru a promova un angajament pe termen lung.

Accesul în Sala de Fitness

Pentru a accesa sala de fitness nostru, membrii trebuie să deschidă aplicația Fitplus Club și să scaneze codul QR afișat la intrarea în sală . Acest proces asigură securitatea și confidențialitatea accesului în centrul nostru.

Accesul în sala de fitness Fitplus este rezervat exclusiv membrilor înregistrați. Descărcarea și utilizarea aplicației Fitplus Club este obligatorie pentru toți membrii. Permiterea altor persoane în interior este interzisă și poate atrage sancțiuni sau anularea calității de membru.

GARANȚII ȘI DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII

FURNIZĂM SERVICIILE „CA ATARE” ȘI “AȘA CUM SUNT DISPONIBILE” IAR FITPLUS CLUB ( CÂT ȘI FURNIZORII ACESTUIA) RENUNȚĂ ÎN MOD EXPLICIT LA TOATE GARANȚIILE ȘI CONDIȚIILE DE ORICE FEL, EXPRESE SAU IMPLICITE,  INCLUSIV LA TOATE GARANȚIILE CU PRIVIRE LA CONȚINUTUL DIN CADRUL SERVICIILOR, FUNCȚIA SPECIFICĂ DISPONIBILĂ PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR, FIABILITATEA, DISPONIBILITATEA ȘI CAPACITATEA ACESTORA DE A VĂ SATISFACE CERINȚELE DUMNEAVOASTRĂ. FITPLUS CLUB OFERĂ            TUTUROR MEMBRILOR UN  ANTRENAMENT GRATUIT CARE ARE SCOPUL DE A FURNIZA CLIENȚILOR OPORTUNITATEA DE A EXPERIMENTA SERVICIILE NOASTRE FĂRĂ NICIO OBLIGAȚIE.

NOI (ȘI FURNIZORII NOȘTRI) NU OFERIM NICIO GARANȚIE CĂ SERVICIILE VOR FI DISPONIBILE ÎN MOD NEÎNTRERUPT, ÎN TIMP UTIL, SIGUR SAU FĂRĂ ERORI, CĂ ORICE DEFECTE VOR FI CORECTATE SAU CĂ SERVICIILE SAU SERVERELE CARE PUN LA DISPOZIȚIE SERVICIILE SUNT LIPSITE DE VIRUȘI SAU ALTE COMPONENTE DĂUNĂTOARE. FITPLUS CLUB ÎȘI DECLINĂ ORICE RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE ÎN LEGĂTURĂ CU ORICE CONȚINUT SAU SERVICII OFERITE DE TERȚI. FITPLUS CLUB NU ESTE RESPONSABILĂ ÎN NICIUN FEL PENTRU SERVICIILE TERȚELOR ASOCIATE  SAU UTILIZATE ÎN CONEXIUNE CU SERVICIILE, INCLUSIV FALIMENTUL UNOR ASTFEL DE  SERVICII TERȚE.

ANUMITE JURISDICTII PREVĂD UNELE GARANȚII, CUM AR FI GARANȚIA IMPLICITA DE VANDABILITATE, CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP ȘI ÎNCĂLCAREA PREVEDERILOR LEGALE, AȘADAR ANUMITE LIMITE S-AR PUTEA SĂ NU VI SE APLICE.  ÎN LIMITA PREVEDERILOR LEGALE, EXCLUDEM TOATE GARANȚIILE.

Despăgubiri

Ne veți despăgubi pe noi, agenții, angajații, partenerii noștri și proprietarii licențelor noastre pentru orice pretenții, cereri, pierderi sau daune, inclusiv pentru onorariile rezonabile ale avocaților, rezultate din sau în legătură cu utilizarea Serviciilor de către dvs. sau cu încălcarea Termenilor de către dvs.

Fitplus Club va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă notifica cu privire la orice astfel de reclamație, acțiune sau procedură, imediat ce ia cunoștință de aceasta. Obligațiile de despăgubire prevăzute în această secțiune vor supraviețui oricărei rezilieri sau expirări a acestui acord sau a utilizării de către dumneavoastră a serviciilor.

RĂSPUNDEREA PENTRU SERVICIILE NOASTRE

NU SUNTEM RĂSPUNZĂTORI FAȚĂ DE DVS. SAU FAȚĂ DE ORICE ALTĂ PERSOANĂ PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SPECIALE, INCIDENTALE, INDIRECTE, SECUNDARE, MORALE, EXEMPLARE SAU PUNITIVE, INDIFERENT DE CAUZĂ, INCLUSIV PIERDERILE DE PROFITURI, VENITURI, DATE SAU REPUTAȚIE. 

ÎN LIMITELE PERMISE DE LEGE, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A FITPLUS CLUB, A FURNIZORILOR ȘI A PARTENERILOR SĂI PENTRU ORICE RECLAMAȚIE ÎN BAZA ACESTOR TERMENI ȘI CONDIȚII, INCLUSIV PENTRU TOATE GARANȚIILE IMPLICITE, SE LIMITEAZĂ LA SUMA PE CARE NE-AȚI PLĂTIT-O EFECTIV ÎN ULTIMELE 3 LUNI ANTERIOARE EVENIMENTULUI CARE A DAT NAȘTERE UNEI ASTFEL DE REVENDICĂRI PENTRU UTILIZAREA SERVICIILOR (SAU, LA ALEGEREA NOASTRA, TREI SUTE LEII (300 RON)).

ACESTE LIMITĂRI ȘI EXCLUDERI SE APLICĂ CHIAR DACĂ  O MĂSURĂ CORECTIVĂ NU VĂ COMPENSEAZĂ PE DEPLIN PENTRU PIERDERI SAU  ȘTIAM SAU AR FI TREBUIT SĂ ȘTIM DESPRE POSIBILITATEA DAUNELOR.

Avertisment privind sănătatea

Serviciile noastre nu sunt destinate să fie, și nici nu constituie, sfat medical sau alte servicii profesionale de sănătate. Recomandăm insistent să consultați medicul înainte de a începe orice program de exerciții fizice. Este responsabilitatea dumneavoastră să evaluați propria condiție medicală și fizică pentru a determina dacă puteți participa la un program de exerciții fizice. Verificați întotdeauna mediul înconjurător înainte de a face exerciții fizice. Dacă experimentați amețeli, senzație de leșin, durere sau dificultăți de respirație în timpul exercițiilor, ar trebui să vă opriți imediat. Declarați și garantați că vă aflați într-o stare fizică bună și nu aveți nicio problemă medicală sau handicap care ar putea să vă împiedice să utilizați Serviciile așa cum este prevăzut.

Asumarea riscului

Înțelegeți și sunteți de acord în mod expres că există riscuri inerente în activitățile fizice și utilizarea Serviciilor noastre poate implica activități fizice potențial periculoase care pot duce la răniri minore sau majore, inclusiv la deces. În considerarea utilizării Serviciilor, înțelegeți și acceptați în mod voluntar responsabilitatea integrală pentru riscul de rănire sau pierdere care rezultă din utilizarea Serviciilor. Mai mult, sunteți de acord că Fitplus Club, și companiile afiliate, părinții, subsidiarele și francizele sale, împreună cu ofițerii, directorii, acționarii, angajații, agenții și contractanții independenți ai tuturor acestor entități, nu vor fi responsabili pentru nicio rănire, inclusiv, fără limitare, rănire personală, fizică sau mentală, dizabilitate, deces, pierdere economică sau orice daune aduse dumneavoastră, soțului sau partenerului domestic, copilului nenăscut, moștenitorilor sau rudelor, rezultând din conduită neglijentă sau omisiuni ale oricărui membru al Fitplus Club sau a oricui acționează în numele lor, fie că este legată de exerciții fizice sau nu.

Precizări finale

Prezentii Termeni si conditii reglementează relația dintre Fitplus Club și dvs. Aceștia nu creeaza niciun fel de drepturi pentru terți beneficiari.

Dacă nu respectați prezenții Termeni și nu luăm măsuri imediate, nu înseamnă că renunțăm la drepturile pe care le avem.

Dacă anumiți termeni și anumite condiții se dovedesc a fi inaplicabilă, aceasta nu va afecta restul Termenilor.

În cazul litigiilor survenite din sau asociate cu prezenții Termeni sau cu Serviciile, se va aplica legislația româna. Toate pretențiile rezultate din sau în legătură cu prezenții Termeni sau cu Serviciile vor fi judecate exclusiv de instanțele judecătorești din Oradea.

Pentru orice nelămuriri, în legătură cu utilizarea Site-ului, serviciile Fitplus Club, acești termeni și condiții, suntem bucuroși să vă oferim informații la oradea@fitplus-club.ro